Plakaty – wymagania

Wszystkie prace zakwalifikowane do prezentacji w formie plakatów będą eksponowane w formie elektronicznej na Platformie Cyfrowej i stacjonarnie na kilku monitorach dotykowych (42″) pracujących w rozdzielczości FHD (rozdzielczość 1920×1080). Aplikacja posterowa udostępnia możliwość wygodnego przeglądania plakatów – m.in. wyboru sesji i wyboru odpowiedniego plakatu oraz w razie potrzeby powiększania wybranych części.

Zasady przygotowania plakatów:
  • format pliku PPT/PPTX, PDF, JPG ,
  • plakat powinien składać się z JEDNEJ strony,
  • minimalna czcionka w rozmiarze 8 (dla rozdzielczości 1920 x 1080),
  • pozioma w proporcjach 16:9 (przykład pustej prezentacji PowerPoint 16:9: https://beep.altasoft.pl/PrezentacjaPPTX16x9.pptx),
  • zalecana rozdzielczość 1920 x 1080,
  • plakaty należy przesłać za pomocą formularza do 15 września 2021 r. 20 września 2021 r. (formularz będzie dostępny od dnia 1 sierpnia 2021),
  • wielkość pliku z plakatem elektronicznym nie może przekraczać 10 MB,
  • opcjonalnie – dodatkowo razem z plakatem możesz wgrać maksymalnie 5 minutową prezentację głosową (pliki mp3) pozwalającą m.in. na prezentację Twojego plakatu także osobom niewidomym.