Plakaty – wymagania

Wszystkie prace zakwalifikowane do prezentacji w formie plakatów będą eksponowane w formie elektronicznej na kilku ustawionych pionowo monitorach (42″) dotykowych pracujących w rozdzielczości VHD (rozdzielczość 1080×1920). Aplikacja posterowa udostępnia możliwość wygodnego przeglądania plakatów – m.in. wyboru sesji i wyboru odpowiedniego plakatu oraz w razie potrzeby powiększania wybranych części.

Zasady przygotowania plakatów:
  • format pliku JPG lub PDF,
  • plakat powinien składać się z JEDNEJ strony,
  • minimalna czcionka w rozmiarze 8 (dla rozdzielczości 1080/1920),
  • pionowa forma w proporcjach 9/16,
  • zalecana rozdzielczość 1080/1920. W przypadku większych rozdzielczości obraz widoczny po wybraniu plakatu zostanie przeskalowany do wielkości ekranu czyli 1080/1920,
  • plakaty należy wysłać do 3 września 2021 r. na adres: konferencje@altasoft.pl (tytuł maila “Plakat 14MKPTA”),
  • nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać autora, który wysłał abstrakt do recenzji i tytuł pracy,
  • wielkość pliku z plakatem elektronicznym nie może przekraczać 10 MB.