Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Mam przyjemność zaprosić Państwa na najważniejsze wydarzenie edukacyjne naszego Towarzystwa – XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który odbędzie się w dniach 29.09-02.10.2021 roku w Katowicach.

Temat przewodni Kongresu to epidemia alergii a zdrowie planety Ziemi. Wszystkie obserwacje wskazują na wzrost części występowania praktycznie każdej postaci alergii, nadwrażliwości i nietolerancji. Szczególnie niepokojące dane dotyczą najcięższych typów chorób alergicznych, anafilaksji, astmy, nieżytów nosa, alergii pokarmowych, chorób skóry i nadwrażliwości na leki. Holistyczne spojrzenie na problematykę alergii wymaga powiązania problemów zdrowotnych, które widzimy w naszej codziennej pracy, ze zmianami środowiska wynikającymi z urbanizacji i upowszechnienia się miejskiego, zachodniego stylu żywienia i życia.

Miejsce spotkania to Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach – największe i najnowocześniejsze obecnie centrum targowe w Polsce.  Katowice to serce Śląska, a region ten nieodparcie kojarzymy z uprzemysłowieniem i postępującą za tym degradacją środowiska. Dzisiejsze, nowoczesne oblicze Katowic pokazuje jak przemyślana i konsekwentnie realizowana strategia oraz rewitalizacja potrafiła zmienić, wydawałoby się niezachwiany, wizerunek tej aglomeracji. Podobnie niezbędne są planowe, spójne i zdecydowane działania w zakresie zdrowia publicznego, profilaktyki, edukacji i opieki zdrowotnej, byśmy byli gotowi na walkę z epidemią alergii.

Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego stanowi platformę wymiany najnowszej wiedzy medycznej z zakresu nauki i praktyki klinicznej. Planujemy szereg kluczowych aktywności, w tym:

  • sesje naukowe, na które zaprosimy wykładowców o międzynarodowej renomie,
  • sesje wykładowe prezentujące najnowsze osiągnięcia alergologii,
  • kursy i warsztaty poświęcone zagadnieniom praktycznym, takim jak diagnostyka komponentowa alergii, alergie pokarmowe, immunoterapia, badania czynnościowe układu oddechowego.

Ponadto zaproponujemy Państwu udział w sesjach plakatowych, umożliwiających prezentację wyników badań prowadzonych w ośrodkach krajowych i zagranicznych, sesjach interaktywnych oraz sesjach specjalistycznych. Zaprosimy ekspertów o specjalnościach pokrewnych: dermatologii, gastrologii, laryngologii, kardiologii i ekologii. Wymiana wiedzy i doświadczeń klinicznych jest zawsze dla nas bardzo cenna.

Nie mam wątpliwości, że wysoki poziom wystąpień naukowych i warsztatów w trakcie XIV Międzynarodowego Kongresu PTA stworzy doskonały klimat do rozmów i poszerzenia naszej wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w zakresie diagnostyki i terapii chorób alergicznych.

Serdecznie zapraszam,

Dr hab. Maciej Kupczyk

Przewodniczący Komitetu Naukowego
XIV Międzynarodowego Kongresu
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Prezydent Elekt
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego