Ważne daty

  • 07.09.2020 – Start rejestracji i procesu zgłaszania abstraktów
  • 31.12.2020 – Koniec okresu wczesnej rejestracji (najniższa cena)
  • 31.05.2021 – Zamknięcie procesu rejestracji abstraktów i rozpoczęcie recenzowania abstraktów
  • 15.07. 2021 – Ogłoszenie listy przyjętych abstraktów -zakwalifikowanych do Sesji Ustnej lub Plakatowej oraz publikacja warunków technicznych i logistycznych odnoszących się do prezentacji prac
  • 30.08.2021 – Start okresu późnej rejestracji (najwyższa cena)
  • 20.09.2021 – Ostateczny termin nadsyłania plakatów (dla abstraktów zakwalifikowanych do prezentacji podczas Elektronicznej Sesji Plakatowej)
  • 29.09.2021 – Rozpoczęcie Kongresu, start rejestracji na miejscu godz. 9.00