Program

Ze względu na stan epidemii forma przeprowadzenia Kongresu i w konsekwencji jego program naukowy może ulec istotnej zmianie.

  PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PDF – WERSJA HYBRYDOWA (Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021)

PROGRAM RAMOWY PDF – WERSJA HYBRYDOWA