Program

Program jest w trakcie opracowywania.

Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego stanowi platformę wymiany najnowszej wiedzy medycznej z zakresu nauki i praktyki klinicznej. Planujemy szereg kluczowych aktywności, w tym:

  • sesje naukowe, na które zaprosimy wykładowców o międzynarodowej renomie,
  • sesje wykładowe prezentujące najnowsze osiągnięcia alergologii,
  • kursy i warsztaty poświęcone zagadnieniom praktycznym, takim jak diagnostyka komponentowa alergii, alergie pokarmowe, immunoterapia, badania czynnościowe układu oddechowego.

Ponadto zaproponujemy Państwu udział w sesjach plakatowych, umożliwiających prezentację wyników badań prowadzonych w ośrodkach krajowych i zagranicznych, sesjach interaktywnych oraz sesjach specjalistycznych. Zaprosimy ekspertów o specjalnościach pokrewnych: dermatologii, gastrologii, laryngologii, kardiologii i ekologii. Wymiana wiedzy i doświadczeń klinicznych jest zawsze dla nas bardzo cenna.