Ważne informacje dla uczestniczących stacjonarnie

w związku z procedurami  bezpieczeństwa wdrożonymi przez Organizatora dotyczącymi przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2


Przed przyjazdem na Kongres

 1. Koniecznie zapoznaj się z pełną wersją aneksu do regulaminu: Zasady i procedury bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.
 2. Pamiętaj, że w Kongresie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy (według swojej najlepszej wiedzy):
  • nie są osobami zakażonymi COVID-19;
  • nie mają objawów COVID-19, takich jak duszność, podwyższona temperatura ciała, objawy przeziębieniowe;
  • nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  • w ciągu ostatnich 10 dni przed wydarzeniem nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19

  i spełniają jeden z następujących warunków:

  • są zaszczepieni przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęli wymaganą dla danego preparatu liczbę dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem i okażą przy wejściu na wydarzenie Unijny Certyfikat Covid w postaci elektronicznej lub papierowej;
  • posiadają negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 wykonanego maks. 48h przed wydarzeniem i okażą go przy wejściu na wydarzenie;
   UWAGA: W trakcie Kongresu, w namiocie zlokalizowanym przed wejściem do Międzynarodowego Centrum Kongresowego będzie możliwość wykonania testów na obecność COVID-19. Koszt testu to 50 zł  brutto.
  • są ozdrowieńcami po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy i okażą przy wejściu na wydarzenie stosowne potwierdzenie tego statusu.
 3. Jeżeli nie spełniasz powyższych warunków, nie możesz zostać wpuszczony na teren Kongresu – zostań w domu, weź udział online.
 4. Jeżeli masz powyżej 70 lat lub chorujesz na choroby przewlekłe, rozważ pozostanie w domu i udział online.
 5. Zaopatrz sie w środki ochrony osobistej takie jak maseczki, jednorazowe rękawiczki.

Przed wejściem na teren Kongresu

 1. Załóż maseczkę.
 2. Zdezynfekuj ręce i załóż jednorazowe rękawiczki.
 3. Zmierz temperaturę za pomocą bezdotykowego miernika.
 4. Wypełnij oświadczenie zawierające m.in. Twoje dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników lub pracowników wydarzenia zakażenia koronawirusem, które Organizator w razie konieczności jest zobowiązany udostępnić odpowiednim służbom sanitarnym.
  Oświadczenie możesz pobrać wcześniej ze strony https://szkolenia.altasoft.eu/regulaminy/14MKPTA-OświadczenieCOVID.pdf. Pamiętaj jednak, że w momencie oddania go na recepcji podane na nim informacje musza być aktualne.
 5. Przygotuj dokumenty, o których była mowa wyżej (zaświadczenie o szczepieniu lub wynik wykonanego testu) – obsługa Kongresu może zażądać ich okazania.
 6. Pobierz identyfikator – proces zdecydowanie przyspieszy okazanie  zaproszenia, które otrzymasz na 2 dni przed Kongresem na podany w trakcie rejestracji adres mailowy.
 7. W kolejkach i w całej strefie wejściowej pamiętaj o zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego (1,5m).

W trakcie Kongresu (ogólne zasady zachowania się na terenie obiektu)

 1. Zawsze miej przy sobie identyfikator.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowo umyj ręce wodą z mydłem.
 3. Noś założoną maseczkę.
 4. Zachowuj  bezpieczną odległość od rozmówcy i innych uczestników (rekomendowane 1,5 metra).
 5. Dezynfekuj ręce przed wejściem do każdej strefy (sal, stref cateringu, strefy wystaw i innych).
 6. Regularnie często i dokładnie myj ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w toaletach, przy umywalce i dezynfekuj osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 7. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką i jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 8. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 9. Natychmiast poinformuj Biuro Organizacyjne na numer telefonu: +48 513 083 656 o każdym przypadku pogorszenia samopoczucia, w szczególności o wystąpieniu objawów, które mogą wskazywać na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a następnie zastosuj się do otrzymanych instrukcji.

Po opuszczeniu Kongresu

Jeżeli w  trakcie Kongresu– poza Centrum Kongresowym lub w ciągu 14 dni od pobytu na Kongresie wystąpią u Ciebie objawy zakażenia COVID-19, niezwłocznie poinformuj o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Biuro Organizacyjne na adres mailowy: koronawirus@altasoft.pl, oraz podejmij dalsze kroki wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus .