Wybierz poniższy przycisk aby rozpocząć proces rejestracji na konferencję:

 

Przed zarejestrowaniem się prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.
Za pomocą tej strony można zarejestrować jedną osobę, w przypadku zainteresowania rejestracją większej liczby osób prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.

Rodzaje uczestnictwa

RODZAJ UCZESTNICTWA

OPIS

A  

Uczestnik – członek PTA

Osoba będąca członkiem PTA, posiadająca opłacone aktualne składki członkowskie

B

Uczestnik – nie członek PTA

Inne osoba uprawniona do wystawiania recept lub prowadząca obrót produktami leczniczymi

C

Uczestnik – Pielęgniarka

Osoba pracująca aktualnie w zawodzie pielęgniarz/ pielęgniarka zainteresowana tematyką Konferencji.

D

Uczestnik – Student

Student do 26 roku życia ostatnich lat medycyny z ważną legitymacja studencką

G

Osoba towarzysząca

Osoba, która może zostać zarejestrowana tylko razem z uczestnikiem Konferencji typu A, B, C nie biorąca udziału w części merytorycznej konferencji oraz nie mająca wstępu na wystawę medyczną

Podstawowa opłata rejestracyjna netto/brutto*

RODZAJ UCZESTNICTWA

ZAREJESTROWANA PŁATNOŚĆ
Udział stacjonarny

TYLKO ONLINE

do 31.01.2021

do 30.06.2021

do 15.09.2021

po 15.09.2021

A

Uczestnik – członek PTA

1200 zł/1476 zł

1300 zł/1599 zł

1400 zł/1722 zł

1500 zł/1845 zł

450 zł/553.50 zł

B

Uczestnik – nie członek PTA

1300 zł/1599 zł

1400 zł/1722 zł

1500 zł/1845 zł

1600 zł/1968 zł

450 zł/553.50 zł

C

Uczestnik – Pielęgniarka

950 zł/1168,5 zł

1050 zł/1291,5 zł

1150 zł/1414,5 zł

1250 zł/1537,5 zł

450 zł/553.50 zł

D

Uczestnik – Student

300 zł/369 zł

300 zł/369 zł

300 zł/369 zł

300 zł/369 zł

150 zł/184.50 zł

G

Osoba towarzysząca

900 zł/1107 zł

900 zł/1107 zł

900 zł/1107 zł

900 zł/1107 zł

nd.

* Opłaty brutto zawierają VAT 23%

Podstawowa opłata rejestracyjna Uczestnika Konferencji – udział stacjonarny obejmuje:

 • identyfikator i materiały konferencyjne
 • udział w sesjach naukowych
 • pełen przewidziany programem catering (nie dotyczy studentów)
 • wstęp na wystawę medyczną (w przypadku studentów i pielęgniarek nie posiadających prawa do wystawiania recept ograniczony jedynie do części wystawy nie zawierającej reklamy leków recepturowych)
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji
 • dostęp do Platformy Cyfrowej

Uczestnik Konferencji A,B,C z opłaconym fee ma ponadto możliwość zarejestrowania się na wybrane bezpłatne zajęcia warsztatowe (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach objętych limitem miejsc jedynie w przypadku wolnych miejsc.

Opłata rejestracyjna Osoby Towarzyszącej zawiera:

 • identyfikator
 • pełen przewidziany programem catering za wyjątkiem cateringu oferowanego podczas przerw na terenie wystaw

Osoba Towarzysząca nie ma możliwości uczestniczenia w sesjach i innych zajęciach merytorycznych oraz nie ma wstępu na wystawę medyczną.

Uczestnik Konferencji wraz z Osobą Towarzyszącą może wziąć udział w ewentualnych dodatkowo płatnych przez uczestnika aktywnościach pozamerytorycznych towarzyszących konferencji.

W opcji tylko i wyłącznie online koszt fee dla wszystkich poza studentami wynosi 450 zł netto (553.50 zł brutto) i obejmuje dostęp do Platformy Cyfrowej umożliwiający:

 • dostęp do wszystkich sesji internetowych w tym również warsztatów i sesji interaktywnych,
 • możliwość skorzystania z wszystkich opcji interaktywnych (zadawanie pytań, udział w quizach czy konkursach),
 • dostęp do wystaw wirtualnych – m.in. możliwość porozmawiania z przedstawicielami i możliwośc skorzystania z innych opcji interaktywnych oferowanych na poszczególnych wystawach,
 • 3 miesięczny dostęp do zarchiwizowanych materiałów (wykładów i materiałów Partnerów),
 • certyfikat uczestnictwa w Kongresie.

Opcje dodatkowo płatne

Pakiety z noclegiem
Istnieje możliwość zakupu pełnego pakietu uczestnictwa z noclegiem – w tym celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu rejestracyjnym. Dopłata do pakietu z noclegiem obejmuje 3 noclegi w terminie 29/30.09.2021, 30.09/1.10.2021, 1/2.10.2021 ze śniadaniem.

Lista możliwych opcji z cennikiem zostanie opublikowana do 31 maja 2021.

Wstęp na imprezy towarzyszące
Organizator może pobierać dodatkowe opłaty od Uczestników za udział w imprezach towarzyszących (pozamerytorycznych), o ile imprezy takie będą miały miejsce i nie będą finansowane przez zewnętrznego Sponsora, niebędącego członkiem Stowarzyszenia INFARMA (więcej informacji maj 2021).

Zmiany rejestracji i rezerwacji, korekty faktur
W przypadkach: konieczności wystawienia i wysyłki duplikatu faktury lub korekty faktury (o ile nie jest ona związana z rezygnacją z uczestnictwa w Konferencji), zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.

Realizacja płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po dokonaniu rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank S.A.
Nr konta: 29 1140 2017 0000 4202 1296 1268
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „14MKPTA”
Adres Biura Organizacyjnego
-właściciela konta:
AltaSoft AL Bojdak Sp. j., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Warunki rezygnacji

Uwaga! Przedstawione warunki anulacji i zwrotu opłaty mają zastosowanie jedynie w przypadku zamówień obejmujących jeden pakiet uczestnika opłacany przez danego płatnika. W przypadku większych zamówień warunki anulacji ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

 1. Przedstawione warunki zwrotu opłaty dotyczą zarówno rezygnacji z wszystkich zamówionych usług jak i zmiany pakietu z pakietu droższego (np. z noclegiem) na tańszy lub rezygnacji z którejś z zamówionych usług dodatkowych.
 2. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 3. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 31.06.2021 r. 100% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem minus opłata manipulacyjna 50 zł brutto
  do dnia 30.07.2021 r. 50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  do dnia 31.08.2021 r. 20% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  po 31.08.2021 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 4. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 5. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.

Ważne linki

Regulamin uczestnictwa
Klauzula